• #errorcodes
  • #http

Věděli jste, že webové prohlížeče podporují chybové kódy čajníků? (Aneb jak se dostat od aprílového žertíku až k mezinárodní normě.)

Chybový kód HTTP 418 “I’m a teapot” („Jsem čajník“) indikuje, že server odmítl příkaz vaření kávy, protože se jedná a čajník. Tato hláška bylo poprvé navržena roku 1998, a následně roku 2014 rozšířena pro poskytování plné podpory hypertextových kávovarů dle protokolu HTCPCP (Hyper Text Coffee Pot Control Protocol). Tento protokol je nadstavbou klasického HTTP a zahrnuje nové metody jako BREW (pro zahájení vaření kávy) nebo WHEN (pro ukončení nalévání mléka).

V roce 2017 byl Markem Nottinghamem předložen návrh na odstranění podpory kódu 418 z Go a knihoven Python’s Requests a HttpAbstractions. Paradoxně však tento návrh vyvolal takovou bouři podpory pro tento aprílový žertík, až byl nakonec chybový kód 418 oficiálně označen za rezervovaný stavový kód HTTP. Nemusíme se tedy bát, že by v blízké budoucnosti přestaly naše čajníky mít možnost ohradit se proti vaření kávy.