Jak důkladně měříte spotřebu energií?

Jenom měřit nestačí, začněte řídit beze ztrát!


Tvoříme kvalitní SW podle specifických potřeb zákazníka. Hlavním tématem jsou data ve všech podobách, jejich sběr, uchování, zpracování, analýza a maximální vytěžení informací ze získaných dat.


Naším primárním cílem je porozumět Vašim potřebám a najít optimální řešení na míru – od jednoduchých, např. jednoúčelových utilit až po komplexní řešení, jako databáze v cloudu a kontejnerizované aplikace nad nimi.


Nabízíme Vám:

 • Data acquisition
  Zajistíme sběr Vašich dat z různých zdrojů – souborů, zastaralých databází, webu apod., jejich předzpracování a přehledné formátování.
 • Data management
  Zajistíme uložení Vašich dat, kontrolu jejich konzistence a správu dat s respektováním jejich dynamické struktury, včetně dlouhodobé archivace.
 • Data science
  Zajistíme získání užitečných informací z Vašich dat zpracováním agregací, statistik, vztahů a souvislostí mezi daty, případně předpovědí. Výsledky zobrazíme tak, aby byly pro Vás nebo pro Vaše posluchače dostupné a srozumitelné.
 • Softwarovou architekturu
  V rámci komplexních projektů nabízíme přípravu softwarového řešení architektury aplikace včetně návrhu technologií, procesů a datových toků, jejich propojení a zajištění kybernetické bezpečnosti.