Tvoříme kvalitní SW podle specifických potřeb zákazníka. Hlavním tématem jsou data ve všech podobách, jejich sběr, uchování, zpracování, analýza a maximální vytěžení informací ze získaných dat.


Naším primárním cílem je porozumět Vašim potřebám a najít optimální řešení na míru – od jednoduchých, např. jednoúčelových utilit až po komplexní řešení, jako databáze v cloudu a kontejnerizované aplikace nad nimi.


Nabízíme Vám:

 • Data acquisition
  Zajistíme sběr Vašich dat z různých zdrojů – souborů, zastaralých databází, webu apod., jejich předzpracování a přehledné formátování.
 • Data management
  Zajistíme uložení Vašich dat, kontrolu jejich konzistence a správu dat s respektováním jejich dynamické struktury, včetně dlouhodobé archivace.
 • Data science
  Zajistíme získání užitečných informací z Vašich dat zpracováním agregací, statistik, vztahů a souvislostí mezi daty, případně předpovědí. Výsledky zobrazíme tak, aby byly pro Vás nebo pro Vaše posluchače dostupné a srozumitelné.
 • Softwarovou architekturu
  V rámci komplexních projektů nabízíme přípravu softwarového řešení architektury aplikace včetně návrhu technologií, procesů a datových toků, jejich propojení a zajištění kybernetické bezpečnosti.