Náš tým má dlouholeté zkušenosti z práce na desítkách drobných, větších i rozsáhlých IT projektů. Vytváříme aplikace serverové i desktopové, bez i s uživatelským rozhraním. Specializujeme se na sběr a zpracování dat, zejména z průmyslových objektů, na jejich filtraci, výpočty, modelování, predikce a jejich ověřování – umíme v takových datech najít skutečné informace, přehledně je zpracovat a předat zákazníkovi. Náš tým disponuje znalostí programovacích jazyků, databází i technik potřebných k realizaci komplexních úkolů.

Python je jednoznačně náš nejoblíbenější programovací jazyk. Umožňuje rychlé prototypování, snadnou a efektivní tvorbu aplikace, a má k dispozici nepřeberné množství vynikajících knihoven pro všechny oblasti použití včetně rozsáhlých možností práce s daty. Právě tento jazyk jsme používali v projektech pro zpracování desítek gigabajtů excelových dat, jejich analýzu a extrakci významných informací (více zde). Tento jazyk používáme i při tvorbě webových backendů.

VBA má jednu velkou výhodu – je k dispozici v každém Excelu či PowerPointu. Umožňuje tak snadnou automatizaci práce s existujícími daty, jejich analýzu, zpracování, tvorbu přehledů, grafů nebo automatizované vytváření prezentací výsledků (více zde).

Kde nestačí předchozí jazyky, umíme využít C++, které vyniká nejvyšší rychlostí zpracování, Javu a C# s jejich univerzálností, případně i další jazyky vhodné pro speciální úlohy. Máme mnohaleté zkušenosti s Matlabem jak pro analýzu a zpracování dat, tak i pro modelování a řízení procesů.

Dlouhodobě pracujeme s databázemi pro uchování zpracovávaných dat – pro strukturovaná data používáme zejména relační databáze SQL Server a PostgreSQL, případně MySQL/MariaDB, pro nestrukturovaná data a data s nepravidelnou strukturou noSQL databáze jako Redis. Zajistíme vytvoření a optimalizaci struktury databáze, návrh triggerů, indexů, procedur nebo pro vás vytvoříme databázové API.

Pokud je aplikace složitější, umíme vytvořit vlastní specializované komponenty a zkombinovat je do funkčního celku s využitím kontejnerizace. Takovou aplikaci lze spustit jak na vlastním počítači, tak na cloudu zvoleného poskytovatele. Samozřejmostí je i  zajištění počítačové bezpečnosti takové aplikace..

V krátkém čase dokážeme zvládnout i jiné technologie, které k vyřešení problému potřebujeme. Pokud ve výčtu technologií nenajdete to, co jste hledali, zeptejte se nás.