FenerooBrew – řízení energií vašeho pivovaru

Software Feneroo zajišťuje plnou kontrolu nad toky energií v provozech, v řádu hodin poskytuje zpětnou vazbu ke spotřebě a umožňuje optimalizaci podle vašich potřeb.

 • Co je to Feneroo (více informací zde)
 • Feneroo Base – základ celé stavebnice
 • FenerooBrew – specializované řešení pro váš pivovar
 • Jak FenerooBrew doplní váš stávající systém

Co je to Feneroo

Feneroo je softwarová nadstavba nad existujícím PLC / BEMS provozu

 • poznává energetické toky, vlastnosti a potřeby zařízení a budov
 • umožňuje je aktivně měnit a usměrňovat v řádu dní
 • nalézá optimální využití všech dostupných energií

Feneroo je navrženo jako stavebnice pro aktivní práci s energiemi

 • Feneroo Base —  základ pro přesnou kontrola toku energií
 • Feneroo Spine — 1. úroveň pro úsporné řízení provozu/budovy
 • Feneroo Top — 2. úroveň pro bezztrátovou optimalizaci

Feneroo Base – základ celé stavebnice

 • sbírá a analyzuje data z provozu (PLC / BEMS)
 • vytváří energetický model
  • přehledně jak a kdy se spotřebovává energie
 • porovnává modely a ukazuje možné scénáře práce s energií
  • jak lze spotřebu energií trvale snižovat bez vlivu na komfort vnitřního prostředí budovy
  • jak můžeme rozpoznat případné problémy, ještě než se projeví

Výstup analýzy dat přehledně ukazuje

 • změny na budově v průběhu dne/pracovního týdne/sezóny
 • vliv úsporných opatření na spotřebu energie
 • poruchy a plíživé změny v technickém zabezpečení

Feneroo Base uplatňuje energetický management dle EN ISO 50001.

Více o jednotlivých součástech softwaru Feneroo najdete zde

FenerooBrew – specializované řešení pro váš pivovar

Pracujeme s běžně sbíranými daty z PLC / BEMS, které poskytují všechny důležité údaje pro vyhodnocení.

Ukázka regulace chlazení ležáckých tanků bez FenerooBrew:

 • pivo je chlazeno na teplotu 3°C bez ohledu na cenu energie
 • výkon chladicího zařízení se moduluje pouze podle teploty, celkové náklady na chlazení jsou 655 Kč za sledované období

Úspora po nasazení softwaru FenerooBrew:

 • regulace chlazení využívá často plný výkon chlazení, aby v období levné energie „nachladila“ tank a období drahé energie překlenula pokud možno bez chlazení nebo jen s minimálním chlazením
 • průměrná teplota piva je o něco nižší (2.6°C) a náklady na chlazení za sledované období jsou 592 Kč
 • FenerooBrew takto uspoří 9.6% energie spotřebované na chlazení piva
 • nasazením FenerooBrew lze dosáhnout úspor v oblasti 5-10% dle okolností

Shrnutí funkcí, které umožní FenerooBrew komplexně řídit energie vašeho pivovaru najdete v této krátké prezentaci:

Jak FenerooBrew doplní váš stávající systém

Co už měříte a co by ještě mohlo pomoci pro úspornější řízení energií:

Chcete se dozvědět víc? Napište nám