2021-2022

Konzultantská činnost pro firmu OSC, a.s. na projektu rozsáhlého distribuovaného systému pro monitorování a řízení v elektrárenství. Předmětem konzultací je architektura systému, spolupráce na návrhu řešení klíčových subsystémů a algoritmů zpracování procesních dat a optimálního řízení zdrojů.

 • #powersystems
 • #processcontrol
 • #projectmanagement

2021

Konzultantská činnost pro sdružení provozovatelů přenosových soustav Středomořské oblasti Med-TSO. Předmětem konzultace bylo zpracování technické specifikace plánovaného informačního systému pro správu energetických dat.

Podrobnější informace o projektu a zhodnocení naší role najdete v osobním zhodnocení technického vedoucího celého projektu v následujícím dokumentu:

MedTSO-Role-of-Fesor-data

 • #database
 • #dataacquisition
 • #datamanagement
 • #projectmanagement

2020

Pilotní projekt systému pro sběr a analýzu energetických dat budov pro firmu BMS Servis, s.r.o. Cílem projektu byl monitoring spotřeby energie v budově, predikce budoucí spotřeby a analýza dopadu režimových opatření v provozu budovy.

 • #energymanagement
 • #python
 • #web
 • #dataacquisition
 • #datascience
 • #dataanalysis
 • #timeseries
 • #statistics

2017—2020

Konzultantská činnost v oblasti tvorby SW pro extrakci, analýzu, zpracování a prezentaci dat. Jednalo se o přibližně dvacet drobnějších až středně rozsáhlých projektů zaměřených na analýzu dat z výsledků modelování rozvoje evropské energetiky, extrakci důležitých informací z těchto dat, jejich grafické znázornění a automatickou tvorbu prezentací a mapových podkladů. Zákazníkem byla firma ENTSO-E.

 • #excel
 • #python
 • #vba
 • #dataacquisition
 • #datascience
 • #dataanalysis
 • #timeseries
 • #statistics
 • #mapping

2018—2020

Návrh a vytvoření databáze energetických údajů z celé Evropy s webovým rozhraním pro vkládání a využití těchto dat. Zákazníkem byla firma s celoevropskou působností v energetice. (Bližší informace není možné zveřejnit z důvodu existujícího NDA.)

 • #database
 • #web
 • #dataacquisition
 • #datamanagement

2016

Analýza dat z testů a extrakce údajů o chování vybraných uhelných elektráren na Ukrajině. Cílem projektu bylo zhodnocení vlastností elektráren po provedené rekonstrukci a jejich kompatibility s evropskou soustavou. Zákazníkem byla firma Czechpol Energy Rumis LLC.

 • #excel
 • #csv
 • #matlab
 • #datascience
 • #dataanalysis
 • #timeseries

Reference

reference

(pro zobrazení reference klikněte sem)

Ing. Karel Blecha, OSC a.s.

S Milanem Findurou jsem spolupracoval po dobu několika let na řadě SW projektů. Milan je opravdu zkušený a spolehlivý odborník, se kterým je radost spolupracovat. Má velký přehled a usiluje vždy nejen o pochopení podstaty problému, ale i o porozumění požadavkům zadavatele a o řádně dodržení termínu. Pro nalezení optimálního řešení a dosažení požadovaného výsledku neváhá zkoušet nové přístupy a zvládat i nové technologie.

Spolupráci s Milanem Findurou mohu na základě vlastních zkušeností skutečně doporučit.

Ing. Tomáš Vichr, VICHR spol. s.r.o.

Během své spolupráce s Milanem Findurou jsem ocenil zejména jeho pragmatický přístup k řešení problémů a respektování požadovaných termínů a kvality vytvářeného SW. Milan vždy respektoval priority zadání a jeho přístup k analýze problému, návrhu a implementaci řešení byl vysoce profesionální. Rozhodně doporučuji spolupráci s ním.

Ing. Dušan Rašín, Imeco s.r.o.

During my time at ENTSO-E I have had the pleasure of working with Milan Findura in various capacities, mainly for creating scripts, be it in Python, SQL or VBA. He has a very good capacity to analyze the problem and provide a solution in a very short timeframe, even if he is not familiar with the particular packages required to solve the problem.

I have been very impressed with his ability to learn how to implement a completely new approach to solve an issue and provide the solution at a very high level of quality. On top of this he is able to cater to specific priorities whether it is time constraints, visualization readiness, request for the solution in a specific coding language etc.

In conclusion I would highly recommend his services.

Kind Regards,

Dante Powell

Milan Findura byl mým prvním odborným šéfem v rozjíždějící se firmě, kam jsem nastoupil krátce po absolvování vysoké školy. Měl jsem to štěstí, že mě právě Milan provedl záludnou cestou od teoretických znalostí získaných na škole k praktickým realizacím na vysoké odborné úrovni.

Vždy jsem oceňoval jeho týmového ducha a opravdový zápal pro hledání nejefektivnějších řešení v problematice automatizovaného řízení, průmyslových komunikací a zpracování dat. Vím, že je Milan spolehlivý profesionál, a těším se na naši další vzájemnou spolupráci.

Ing. Petr Kašík, ředitel divize Automation ve firmě AMiT, spol s.r.o.