Feneroo – FesorData Energy Optimization

Software Feneroo zajišťuje plnou kontrolu nad toky energií v budovách, v řádu hodin poskytuje zpětnou vazbu ke spotřebě a umožňuje optimalizaci podle vašich potřeb.

 • Co je to Feneroo
 • Co je Feneroo Base
 • Jak Feneroo doplní váš stávající systém

Co je to Feneroo

Feneroo je softwarová nadstavba nad existujícím BEMS budovy

 • poznává energetické toky, vlastnosti a potřeby budovy
 • umožňuje je aktivně měnit a usměrňovat v řádu dní
 • nalézá optimální využití všech dostupných energií

Feneroo je navrženo jako stavebnice pro aktivní práci s energiemi v budovách

 • Feneroo Base —  základ pro přesná kontrola toku energií
 • Feneroo Spine — 1. úroveň pro úsporné řízení provozu budovy
 • Feneroo Top — 2. úroveň pro bezztrátovou optimalizaci

Feneroo Base – základ celé stavebnice

 • sbírá a analyzuje data z budovy (BEMS)
 • vytváří energetický model budovy
  • přehledně jak a kdy budova spotřebovává energie
 • implementuje scénáře práce s energií
  • jak lze spotřebu energií trvale snižovat bez vlivu na komfort vnitřního prostředí budovy
  • jak můžeme rozpoznat případné problémy, ještě než se projeví

Výstup analýzy dat

 • změny na budově v průběhu dne/pracovního týdne/sezóny
 • vliv úsporných opatření na spotřebu energie
 • detekce poruch a plíživých změn v TZB

Typicky lze detekovat změny za 2-7 dní podle charakteru provozu budovy.

Feneroo Base uplatňuje energetický management dle EN ISO 50001.

Jak Feneroo pracuje

Pracujeme s běžně sbíranými daty z BEMS. BEMS poskytuje všechny důležité údaje pro vyhodnocení.

Bez Feneroo:

Běžné zobrazení bez Feneroo má minimální vypovídající hodnotu – viz obrázek:

Vyhodnocení s Feneroo:

Feneroo zpracuje data tak, aby v nich byly důležité informace jasně patrné – viz obrázek:

Co vidíme – detekce úniků energie s Feneroo Base:

 • model detekuje plíživé zvyšování spotřeby od 15. 10. 2020
 • zvětšení ztrát od 11. 11. potvrzuje problém
 • včasná detekce umožnila zastavit další ztráty energie, které by jinak dosáhly 10-12% za sezónu

Jak Feneroo doplňuje váš stávající systém

Co už máte a co by ještě mohlo pomoci pro komplexní řízení energií:

Potřebujete více informací? Napište nám.