Feneroo – FesorData Energy Optimization

PBC/ABM – Prediktivní řízení spotřeby energie budov

Čím větší dům, komerční budova nebo skladovací hala, tím větší pravděpodobnost zbytečných ztrát energie. Stačí jeden zaměstnanec, který si v topné sezóně „na chvíli“ vyvětrá a zapomene na to, a za krátkou dobu mohou jít finanční ztráty do tisíců, o ekologických dopadech nemluvě.

V současné, pro podnikatele náročné době, jsme se ve FesorData rozhodli jim pomoci. Vyvinuli jsme nový systém pro monitorování a řízení budov založený na metodě PBC/ABM, který eliminuje zbytečné ztráty energie, hodnotí účinnost provedených opatření na snížení spotřeby a ve své prediktivní vrstvě využívá i předpověď počasí pro optimální využití energií – celkově znamená výraznou úsporu při snížení ekologické zátěže. Správce nebo provozovatel budovy na dashboardu snadno posoudí aktuální provozní stav a získává nástroj pro agilní management procesu energetických úspor.

Obytné, kancelářské i obchodní budovy jsou dnes již standardně vybaveny měřením vstupních energií a regulací vnitřního prostředí tak, aby vyhověly hygienickým předpisům při přijatelné spotřebě primárních energií (plyn, elektřina, chlazení). Pro regulaci budovy se standardně používají řídící systémy, které zajišťují dodržování požadovaných standardů. Každá budova je však unikátní – má jinou konstrukci, tvar, orientaci a způsob začlenění do stávající zástavby. Proto běžné řídící systémy, které při řízení vnitřního prostředí budovy (vytápění, chlazení, ventilace atd.) reagují pouze na aktuální podmínky, nedostačují.

Naše metoda PBC/ABM zajišťuje inteligentní monitorování a prediktivní řízení budovy. To zajistí optimální pracovní podmínky pro existující základní úroveň regulace budovy (zadané teploty OTV, nastavení rozdělovačů, výkon vzduchotechnických jednotek apod.).  Optimalizace zohledňuje požadavky ergonomické (tepelná pohoda v jednotlivých zónách budovy), ekonomické (minimální provozní náklady) i ekologické (minimalizace produkce skleníkových plynů). Náš software tedy šetří jak náklady za energii, tak i životní prostředí, aniž by přitom uživatelé budovy trpěli nevhodnými podmínkami.

Základem metody je adaptivní modelování budovy (ABM, Adaptive Building Modelling), které na základě dat z budovy (spotřeby energií, stav vnitřního prostředí) a odpovídajících faktorů počasí (oslunění, vítr, teplota a další) vytváří učící se model budovy a zvyklostí jejích uživatelů. Na základě tohoto modelu a předpovědi počasí dokáže druhá část, prediktivní řízení budovy (PBC, Predictive Building Control), správně řídit základní regulační vrstvu automatizace budovy. To zajistí optimální podmínky uvnitř budovy při současné minimalizaci spotřeby vstupních energií: dokáže zabránit např. současnému vytápění severozápadního křídla a chlazení jihovýchodního křídla v situaci, kdy za jasného zimního rána vychází slunce. Dokáže také zvýšit nebo snížit výkon ventilace s cílem zajistit optimální koncentraci CO2 v objektu apod.

Metoda PBC/ABM rozlišuje jednotlivé zóny budovy (horizontální i vertikální) a respektuje jejich specifické vlastnosti. Zajišťuje také minimalizaci špiček odběru energie (tzv. peak shaving), případně i reakci na proměnné cenové parametry energie (bázová a špičková cena). Na základě porovnání aktuální situace s modelem je schopna detekovat odlišnosti od obvyklého využití budovy, které může znamenat neekonomické využívání energií (zbytečné vytápění, svícení, chlazení apod.). Tuto schopnost je možné rovněž využít pro vyhodnocení účinnosti provedených režimových opatření (např. seřízení výměníkové stanice, vzduchotechniky apod.)

Pilotní aplikace PBC/ABM je úspěšně za námi a jsme připraveni na nasazování u zákazníků.